Transport odpadów

Spółka Ran-Synchron dysponuje flotą autocystern o pojemnościach od 2,5m3 do 27m3 wyposażonych w certyfikowane instalacje do przewozu materiałów niebezpiecznych w trzeciej kategorii zagrożenia. Specjalizuje się w przewozach ropopochodnych odpadów niebezpiecznych.

Kierowcy posiadają aktualne licencje ADR i regularnie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez wykwalifikowaną kadrę doradców ADR.

Emulsje odpadowe, wody zaolejone, chłodziwa i inne odpady płynne, transportowane są za pośrednictwem specjalistycznych autocystern wyposażonych w instalacje spełniające wymogi przepisów dot. przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz w układy ssąco-pompujące. Odpady stałe transportowane są samochodami z zabudową kontenerową z windami samo załadowczymi.

RAN-Synchron - odbiór odpadów

Usługa specjalistycznego transportu odpadów obejmuje:

 • odpady produkcyjne i przemysłowe (w tym odpady niebezpieczne)
 • olej i odpady ropopochodne
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • chłodziwa i emulsje wodne
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • pozostałości farb i lakierów, emulsji
 • odpady budowlane w tym azbest
 • złom stalowy i kolorowy
 • tworzywa sztuczne
 • sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, i urządzenia chłodnicze
 • akumulatory, baterie
 • produkty wycofane z rynku
RAN-Synchron - ADR transport odpadów niebezpiecznych

Spółka jest w posiadaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej służącej gospodarowaniu odpadami, do której należą zbiorniki naziemne, wyposażone w instalację służącą do ich napełniania i opróżniania oraz zadaszone i zabezpieczone magazyny do przechowywania i segregacji odpadów stałych. Transport odpadów niebezpiecznych