Odbiór odpadów niebezpiecznych w Poznaniu i Wielkopolsce

Specjalnością naszej firmy jest odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym olejów, produktów przemysłowych, pozostałości farb, azbestu, tworzyw sztucznych, akumulatorów i wielu innych. Biorąc pod uwagę fakt, że sposób obchodzenia się z zagrażającymi zdrowiu lub środowisku naturalnemu pozostałościami jest określony przez rygorystyczne przepisy, w trakcie przeprowadzanych prac zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę.

Opracowujemy plany działania w pełni indywidualnie, w oparciu o potrzeby przedsiębiorstw, a dzięki nowoczesnym technologiom, specjalistycznym sprzętom oraz wykwalifikowanym pracownikom, działamy terminowo i skutecznie. Oleje przepracowane przekazywane są do utylizacji w Rafinerii ORLEN Południe Zakład Jedlicze

Zapraszamy do współpracy Klientów z Poznania i okolic.


Odbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, m. in.:

RAN-Synchron - odbiór odpadów
 • odpady produkcyjne i przemysłowe (w tym odpady niebezpieczne)
 • olej i odpady ropopochodne
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • chłodziwa i emulsje wodne
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • pozostałości farb i lakierów, emulsji
 • odpady budowlane w tym azbest
 • złom stalowy i kolorowy
 • tworzywa sztuczne
 • sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, i urządzenia chłodnicze
 • akumulatory, baterie
 • produkty wycofane z rynku
RAN-Synchron - utylizacja odpadów niebezpiecznych

Inne odpady

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów będących wytwórcami odpadów. Obsługujemy zarówno duże zakłady produkcyjne, jak i małe warsztaty i osoby fizyczne. Po konsultacji i na zlecenie wytwarzającego, odbierzemy także inne odpady niebezpieczne.


Skup olejów przepracowanych

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Spółka Ran-Synchron skupuje oleje przepracowane w zorganizowanym systemie zbiórki na rzecz Rafinerii Jedlicze Sp. z o.o. (Grupa Orlen), która to poddaje oleje przepracowane procesowi recyklingu zgodnie z zasadą określoną w Art 39 Ustawy o odpadach. Odbiór olejów przepracowanych odbywa się za pomocą autocystern wyposażonych w instalację do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) i jest potwierdzany na Karcie Przekazania Odpadu. Spółka Ran-Synchron gotowa jest podstawić pojemniki do segregowania odpadów. W celu przygotowania oferty handlowej, prosimy o kontakt.

Ceny ustalane są indywidualnie, w oparciu o zadeklarowane ilości i stopnia zanieczyszczenia wytwarzanych odpadów.