Opady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne definiuje Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. w Art. 3). Odpadów niebezpieczne pochodzą głównie z przemysłu, rolnictwa, usług związanych z ochroną zdrowia oraz laboratoriów naukowych i badawczych. Występują także w grupie odpadów komunalnych, odpadów poużykowych w których występują środki niebezpieczne, takie jak metale ciężkie, związki organiczne i nieorganiczne o wysokiej koncentracji. Odnajdziemy je także w artykułach codziennego użytku takich, jak artykuły ogrodnicze, motoryzacyjne a także w środkach czystości gospodarstwa domowego.

RAN-Synchron - utylizacja odpadów niebezpiecznych

Cechy odpadów niebezpiecznych

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne odróżniają się od innych odpadów korozyjnością (destrukcyjnym wpływem na materiały konstrukcyjne), palnością (postrzeganą jako łatwość i podatność odpadów na samozapłon), reaktywnością (dużą zdolnością do reagowania chemicznego odpadów z różnymi komponentami środowiska naturalnego) skłonnością do eksplozji oraz emisji gazów toksycznych. Ponadto odpady te są ekotoksyczne - ich reaktywność wymaga dłuższego czasu realizacji, dłużej utrzymują się też skutki ich zanieczyszczającego wpływu na środowisko.

Odpady niebezpieczne stanowią głównie:

RAN-Synchron - odbiór odpadów niebezpiecznych
 • odpady produkcyjne i przemysłowe (w tym odpady niebezpieczne)
 • olej i odpady ropopochodne
 • odpady z warsztatów samochodowych
 • chłodziwa i emulsje wodne
 • szlamy pofiltracyjne i podestylacyjne
 • pozostałości farb i lakierów, emulsji
 • odpady budowlane w tym azbest
 • złom stalowy i kolorowy
 • tworzywa sztuczne
 • sprzęt elektryczny, elektroniczny, AGD, i urządzenia chłodnicze
 • akumulatory, baterie
 • produkty wycofane z rynku