Skup olejów przepracowanych

Spółka Ran-Synchron skupuje oleje przepracowane w zorganizowanym systemie zbiórki na rzecz Rafinerii Jedlicze Sp. z o.o. (Grupa Orlen), która to poddaje oleje przepracowane procesowi recyklingu zgodnie z zasadą określoną w Art 39 Ustawy o odpadach. Odbiór olejów przepracowanych odbywa się za pomocą autocystern wyposażonych w instalację do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) i jest potwierdzany na Karcie Przekazania Odpadu. Spółka Ran-Synchron gotowa jest podstawić pojemniki do segregowania odpadów. W celu przygotowania oferty handlowej, prosimy o kontakt. Ceny ustalane są indywidualnie, w oparciu o zadeklarowane ilości i stopnia zanieczyszczenia wytwarzanych odpadów.

RAN-Synchron - Serwis separatorów substancji ropopochodnych
Spółka Ran-Synchron prowadzi zbiórkę oleju przepracowanego na terenie miasta Poznań i okolic.

Odbiory realizujemy przy użyciu urządzenia asenizacyjnego. Do gromadzenia odpadów olejowych dostarczamy niezbędnych pojemników, takie jak beczki (60 - 200 l.) oraz pojemniki DPPL 1000 l.

Oprócz ww odpadów olejowych, dokonujemy zbiórek wszelkiego rodzaju odpadów motoryzacyjnych, takie jak: czyściwa, odpady tworzyw sztucznych, odpady gumowe, płyny eksploatacyjne. Odbieramy zderzaki samochodowe, deski rozdzielcze, filtry paliwowe, olejowe i powietrzne.

 • Skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów motoryzacyjnych
 • Nasze działania kierujemy głównie do:
  - warsztatów samochodowych
  - stacji demontażu pojazdów
  - salonów autoryzowanych
  - serwisów urządzeń dźwigowych
  - zakładów gdzie stosowane są wyżej wymienione oleje

Odbieramy:
 • oleje silnikowe
 • oleje hydrauliczne
 • oleje przekładniowe i smarowe
 • oleje turbinowe
 • oleje transformatorowe
 • inne oleje
RAN-Synchron - odbiór odpadów