Odbiór odpadów gastronomicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Nr 1069/2009 oraz aktu wykonawczego 142/2011, odpady kuchenne są zakwalifikowane do odpadów trzeciej kategorii podlegającej konieczności odzysku i odpowiedniej utylizacji.

W oparciu o stosowne zezwolenia i własny zakład utylizacji odpadów realizujemy usługę profesjonalnego odbioru gastronomicznych odpadów kuchennych.

Należy pamiętać, iż na terenie Polski Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązane są do kontroli postępowania z odpadami zakładów gastronomicznych i punktów zbiorowego żywienia, jednocześnie sprawdzając dokumentację umożliwiającą identyfikację odbiorców. Współpracując z nami zyskujecie pewność, iż wszystkie odpady zostaną w odpowiedni sposób zutylizowane a każdy odbiór odpowiednio udokumentowany (odpowiednie umowy, karty odbioru odpadu).

Dodatkowo magazynowanie i oddawanie odpadów gastronomicznych zapewnia utrzymanie porządku i higieny w Waszym miejscu pracy na odpowiednim poziomie. Nie usuwane regularnie odpady psują się i fermentują, co w efekcie powoduje nieprzyjemny zapach odstraszający klientów a zaległe odpady są pożywką dla bakterii, owadów i gryzoni.

RAN-Synchron - odbiór odpadów gastronomicznych

Odbieramy zepsute i przeterminowane produkty żywieniowe, odpadki oraz resztki jedzenia powstałe na etapie przygotowywania potraw.

W sposób bezpieczny i profesjonalny odbieramy także zużyte jadalne tłuszcze roślinne w tym olej posmażalniczy, in. po-fryturę lub UCO (used coocking oil) zapewniając właściwą utylizację odpadów tego typu w oparciu o własną flotę pojazdów i system wyposażonych w szczelne zamknięcia, dopasowanych do potrzeb klienta pojemników o zróżnicowanej pojemności 20 / 30 / 60 / 90 / 120 l.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość obowiązujących przepisów prawnych pozwalają na profesjonalne podejście do problemów klienta związanych z kuchennymi odpadami gastronomicznymi oraz przejęcie całej odpowiedzialności za ich rozwiązywanie.

Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe systemy gospodarki odpadami przygotowując je zgodnie z ich rodzajem i indywidualnymi potrzebami Klienta

 • Lista usług oferowanych klientom
 • - zbiórka i unieszkodliwianie odpadów kuchennych lokali gastronomicznych (restauracji, barów, pub'ów)
  - zbiórka i unieszkodliwianie odpadów kuchennych szkół i przedszkoli
  - zbiórka i unieszkodliwianie oleju posmażalniczego, in. oleju zużytego, po-frytury, UCO (used coocking oil)
  - fachowe porady zwiazane z właściwą informacją zagospodarowania odpadów
  - opracowanie oraz wdrażanie systemów gospodarki odpadami zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta
 • Korzyści ze współpracy z RAN-Synchron
 • - przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za problematykę związaną z odpadami gastronomicznymi na profesjonalną firmę
  - ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnymi sankcjami nałożonymi przez organy kontrolujące
  - współpraca z firmą, która inwestuje w wyposażenie związane z gospodarką odpadami klienta
        (np. specjalne pojemniki o pojemnościach 120 / 240 litrów)
  - odpowiednio skonstruowana usługa zwiazana z ilością i częstotliwością odbioru
  - usługi doradcze świadczone przez specjalistów

Kompendium obowiązującego prawa:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują zakłady gastronomiczne znajdujące się pod ich nadzorem.
ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

Sanepid kontroluje postępowanie z odpadami gastronomicznym oraz sprawdza dokumentację, umożliwiającą identyfikację odbiorców. W trakcie prowadzonych kontroli sanitarnych w obiektach żywienia zbiorowego wymagane są:
1. Umowa zawarta z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów gastronomicznych
2. Karta przekazania odpadu (lub inny dokument potwierdzający odbiór odpadów)

Zabrania się wprowadzania do wód odpadów ciekłych.
Art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póź. zm.).

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym. (Ustawa o odpadach art. 9 ust. 2 pkt 1).

W zakładach produkcji i obrotu żywnością odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne oraz inne śmieci muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio skonstruowanych, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji.
VI Rrozdział "Odpady żywnościowe" rozporządzenia nr 852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.)

Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się unieszkodliwiania odpadów gastronomicznych przy użyciu młynków koloidalnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z póź. zm.)

Kategorycznie zabrania się dokarmiania zwierząt gospodarczych ze względu na zanieczyszczenia drobnoustrojami

RAN-Synchron - gospodarka odpadami gastronomicznymi i posmażalniczymi
RAN-Synchron to kompleksowe rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami gastronomicznymi i posmażalniczymi.