Gospodarka odpadami

W oparciu o stosowne zezwolenia, własny zakład utylizacji odpadów (ponad 3000 m2 instalacji), zadaszoną powierzchnię magazynową (ponad 1500 m2), specjalistyczne pojazdy asenizacyje oraz profesjonalistów stanowiących kadrę RAN-Synchron zapewniamy Klientom na terenie Poznania i okolic kompleksowe usługi w zakresie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

RAN-Synchron - ADR
Kompetencje

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość obowiązujących przepisów prawnych pozwalają na profesjonalne podejście do problemów klienta związanych z odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi oraz przejęcie całej odpowiedzialności za ich rozwiązywanie.

Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe systemy gospodarki odpadami przygotowując je zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta
 • Lista usług oferowanych klientom
 • - zbiórka i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych
  - segregacja i obrót surowcami wtórnymi
  - usługi doradcze (w tym ADR) i konsultingowe
  - usługi w zakresie Realizacji Obowiązku Odzysku (ROO)
  - systemy kontenerów oraz pojemników na odpady
  - opracowanie oraz wdrażanie systemów gospodarki odpadami zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta
 • Korzyści ze współpracy z RAN-Synchron
 • - przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za problematykę związaną z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne na profesjonalną firmę
  - ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnymi sankcjami nałożonymi przez organy kontrolujące
  - współpraca z firmą, która inwestuje w wyposażenie związane z gospodarką odpadami klienta

RAN-Synchron - gospodarka odpadami
RAN-Synchron to kompleksowe rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi.